Monday, January 25, 2016

Alumni Spotlight: Jesús Benítez


                                Jesús Benítez (MSD 2015) was promoted to the rank of Rear Admiral and made Commanding General of the Honduran Navy.

                       Jesús Benítez (MSD 2015) ascendió al rango de Contraalmirante y asumió el Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras. 

No comments:

Post a Comment